Πρόσκληση: 11 Μαΐου 2022, Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών

Προς: Τα μέλη της ΕΕΕΟ Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2022

Θέμα: ‘Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών’


Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΕΕΟ να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του 30ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 16.30, στο Αμφιθεάτρο του Συνεδρικού Κέντρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά την παρέλευση μισής ώρας (δηλαδή στις 17:00) την ίδια μέρα, με όσα μέλη είναι παρόντα (άρθρο 19, εδαφ. β του Καταστατικού).


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας)
2. Λογοδοσία - απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ
3. Ορισμός τόπου και χρόνου του επόμενου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ
4. Διάφορα. 

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος,

Αθανάσιος Μολασιώτης, Καθηγητής ΑΠΘ

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Κουκουνάρας, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής ΑΠΘ