Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Team Member image

Μολασιώτης Αθανάσιος

Πρόεδρος | Καθηγητής Δενδροκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Πτυχιούχος Γεωπονίας του ΑΠΘ και διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου, με μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία (CNRS-Bayer CropScience Joint Laboratory, Lyon και INRA-AgroParisTech, Paris).  Διευθυντής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΑΠΘ, μέλος της συμβουλευτικής ομάδας της πλατφόρμας «Αγροδιατροφή» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) της ΓΓΕΤ, μέλος της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο αντικείμενο ‘Γεωπονικές Επιστήμες’. Μέλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών, και κριτής σε > 300 επιστημονικά άρθρα καθώς και σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει, ως συντονιστής ή μέλος ερευνητικής ομάδας, σε > 30 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα την τελευταία 5-ετία. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 94 δημοσιευμένες εργασίες στο Science Citation Index (SCI), ενώ έχει  λάβει συνολικά 3130 αναφορές (h index 33).

 

Team Member image

Κουκουνάρας Αθανάσιος

Γραμματέας | Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Λαχανοκομίας, Τμήμας Γεωπονίας, ΑΠΘ

Πτυχιούχος Γεωπόνος του ΑΠΘ και διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου, υπότροφος του ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα ‘Κηπευτικές καλλιέργειες’. Επιβλέπων σε μια μεταδιδακτπρική έρευνα, καθώς σε μια ολοκληρωμένη και δύο διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη. Μέλος συντακτικής επιτροπής δύο επιστημονικών περιοδικών (‘Agriculture’, ‘Seeds’),   κριτής σε 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά >100 άρθρων, καθώς και συμμετοχή σε 23 ερευνητικά προγράμματα (Εθνικά, Ευρωπαϊκά και παροχής υπηρεσιών) είτε ως συντονιστής είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Μέλος επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 60 δημοσιεύσεις που είναι καταχωρημένες στο Scopus, με 806 ετερο-αναφορές, με h-index= 15. Από το 2016 συντονιστής ECTS του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Team Member image

Κουνδουράς Στέφανος

Μέλος | Επίκουρος καθηγητής, Σχολή Γεωπονίας, ΑΠΘ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας (κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) του Α.Π.Θ., κάτοχος διπλώματος Οινολογίας (D.N.O.), διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (D.E.A.) και διδακτορικού διπλώματος (Doctorat) στην Αμπελουργία από το Πανεπιστήμιο Victor Segalen Bordeaux II (Γαλλία). Σήμερα υπηρετεί σαν Καθηγητής στο Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (associate editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό OEno-One (ISSN 2494-1271). Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ομιλίες και σεμινάρια ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ελλάδα, σε πολλές ευρωπαικές χώρες και τις ΗΠΑ. Είναι γραμματέας της ομάδας εμπειρογνωμόνων “Καινοτομίες στις αμπελουργικές τεχνικές - PROTEC” της Επιτροπής Αμπελουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (O.I.V., Παρίσι) και μέλος του ΔΣ της IVES (International Viticulture and Enology Society) και της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οικοφυσιολογία της αμπέλου, τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος και των αμπελοκομικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σταφυλής, την αμπελουργία ακριβείας καθώς και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αμπελουργία. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας συμμετείχε (συχνά με την ιδιότητα του συντονιστή) σε περισσότερα από 20 ανταγωνιστικά έργα της ΓΓΕΚ / έργα παροχής υπηρεσιών με την οινική βιιομηχανία, ενώ είναι συντονιστής της εμβληματικής δράσης της ΓΓΕΚ «οι Δρόμοι των αμπελώνων». Έχει εργαστεί επίσης στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος αμπελουργίας.

 

Team Member image

Στέφανος Χατζηλαζάρου

Μέλος | Επικ. Καθηγητής Ανθοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Πτυχιούχος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Μεταπτυχιακές του σπουδές στο ΔΠΜΣ «Αμπελουργία - Οινολογία» των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ με ειδίκευση «Αμπελουργία». Διδάκτωρ Αμπελουργίας από το Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ. Μεταδιδακτορικά ασχολείται ως Ερευνητής στο Εργαστήριο Αμπελουργίας ΑΠΘ. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει σε θέματα που αφορούν στην οικοφυσιολογία της αμπέλου, τις υδατικές σχέσεις και τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος και των καλλιεργητικών πρακτικών στην αύξηση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σταφυλής. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε έργα σχετικά με την άμπελο. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 5 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 16 δημοσιεύσεις σε Διεθνή και σε Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια. Είναι κριτής σε 3 επιστημονικά περιοδικά.

Team Member image

Μπαζάκος Χρήστος

Μέλος | Ερευνητής Γενετικής Βελτίωσης Φυλλοβόλων Δένδρων, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτιωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Πτυχιούχος Γεωπονίας του ΑΠΘ και διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου, με 4 χρόνια μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία (INRA-Versailles) και 5 χρόνια στη Γερμανία (Max-Planck Institute for Plant Breeding Research), ως μέλος του Cluster of Excellence on Plant Sciences (CEPLAS). Από τον Ιούλιο του 2018 ο Χρήστος Μπαζάκος είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο τη ‘Γενετική Βελτίωση Φυλλοβόλων Δένδρων’ και από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι και Guest Scientist στο τμήμα του Prof. Miltos Tsiantis στο Max Planck Institute for Plant Breeding Research στη Κολωνία Γερμανίας. Μέλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών, και κριτής σε > 50 επιστημονικά άρθρα καθώς και σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει, ως συντονιστής ή μέλος ερευνητικής ομάδας, σε > 10 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα την τελευταία 5-ετία. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 19 δημοσιευμένες εργασίες στο Science Citation Index (SCI), ενώ έχει λάβει συνολικά 539 αναφορές (h index 13).

 

Team Member image

Δρογούδη Παυλίνα

Αντιπρόεδρος | Διευθύντρια Ερευνών, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Μετά την απόκτηση πτυχίου Γεωπονίας (Α.Π.Θ.) πήρε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με την οποία εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην περιβαλλοντική φυσιολογία φυτού στο Imperial College of Science Technology and Medicine, University of London, όπου της απονεμήθηκε το Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) και το Diploma of Imperial College(DIC) (1999). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Βιολογίας του University of Newcastle upon Tyne, Αγγλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, τη γενετική βελτίωση και τη μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων όπως καταγράφονται με την κλιματική αλλαγή καθώς και καλλιεργητικών τεχνικών στην απόδοση και ποιότητα των καρπών, σε οπωροφόρων δένδρα με έμφαση τη ροδακινιά, βερικοκιά και ροδιά.

Είναι/ ήταν επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 21 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (7 Ευρωπαϊκά και 14 Εθνικά). Είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ερευνητών EUFRIN για το ροδάκινο και βερίκοκο, το οποίο αποτελεί δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους, ομάδα εργασίας για τα πυρηνόκαρπα. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε πολλές ομάδες εργασίας του ΥπΑΑΤ. Σήμερα είναι συγγραφέας 52 εργασιών σε περιοδικά με κριτές (22 ως πρώτη και 10 ως τελευταία συγγραφέας) (1660 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και h-17), δύο κεφάλαια σε βιβλία και περισσότερο από 50 διεθνή και 50 εθνικά περιλήψεις συνεδρίων.