Για την εγγραφή μέλους στην Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής
Η αποδοχή ενός νέου μέλους επικυρώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο.